My USA

Twoja brama na rynek amerykański


UA UA EN EN EE EE

Limited Liability Company (LLC)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub LLC to stosunkowo nowa struktura biznesowa, która po raz pierwszy pojawiła się w Wyoming w 1977 r., a obecnie jest uznawana przez statut każdego stanu i IRS. LLC nie jest ani spółką osobową, ani korporacją, tylko oddzielnym rodzajem struktury biznesowej, która oferuje alternatywę dla tych dwóch tradycyjnych podmiotów, łącząc zalety korporacyjne ograniczonej odpowiedzialności z zaletami opodatkowania przejściowego, zwykle związanego ze spółkami osobowymi.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stają się coraz bardziej popularne i łatwo zrozumieć, dlaczego. Oprócz łączenia najlepszych cech spółek osobowych i korporacji, spółki LLC unikają głównych wad obu tych struktur biznesowych. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są znacznie bardziej elastyczne i wymagają mniej bieżących formalności niż korporacje, aby je utrzymać, unikając jednocześnie niebezpieczeństw związanych z odpowiedzialnością osobistą, które wiążą się ze spółką osobową. Niektóre przykłady słynnych LLC mogą Cię zaskoczyć – zarówno Amazon, jak i Chrysler są zorganizowane jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Własność LLC


Właściciele LLC nazywani są „członkami”(members). Ponieważ większość stanów nie ogranicza własności, członkami mogą być osoby fizyczne, korporacje i inne spółki LLC - krajowe lub zagraniczne. LLC mogą mieć nieograniczoną liczbę członków. Większość stanów zezwala również na tak zwane LLC „jednoosobowe” , które mają tylko jednego właściciela.

Członkowie LLC są analogiczni do partnerów w spółce osobowej lub akcjonariuszy w korporacji, w zależności od sposobu zarządzania LLC. Członek będzie bardziej podobny do akcjonariusza, jeśli LLC zdecyduje się być zarządzanym przez menedżera lub kilku menedżerów, ponieważ wtedy członkowie, którzy nie są menedżerami, nie będą uczestniczyć w codziennym zarządzaniu spółką. Jeśli LLC nie zdecyduje się na wykorzystanie menedżerów, członkowie będą bardzo przypominać partnerów, ponieważ będą mieli bezpośredni wpływ na podejmowanie decyzji w firmie.

LLC z jednym albo wielu członkami


Jeśli właścicielem LLC jest więcej niż jedna osoba fiziczna lub prawna podmiot nazywa się Multi-Member LLC. Wszystkie stany zezwalają również na jednoosobowe spółki LLC - te, które mają tylko jednego właściciela (członka). LLC z jednym człnkiem jest opodatkowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza (innymi słowy, traktowana przez IRS jako „osoba prawna”), podczas gdy LLC z wieloma członkami jest domyślnie opodatkowana jako spółka osobowa.

Zalety założenia LLC


LLC to stosunkowo nowy rodzaj struktury biznesowej, który łączy w sobie najlepsze cechy korporacji z cechami jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej. LLC ma wiele zalet i korzyści, których nie da się mieć jednocześnie w żadnym innym rodzaju działalności.

 • Ochrona odpowiedzialności osobistej:
  LLC jest podmiotem oddzielnym od swoich właścicieli. Będąc prawnie oddzielnym podmiotem, własności osobiste każdego właściciela (taki jak dom, samochód lub osobiste konto bankowe) nie są dostępne dla kredytorów biznesowych. Odpowiedzialność członka LLC jest zasadniczo ograniczona do kwoty pieniędzy, którą ta osoba zainwestowała w LLC. W ten sposób członkom LLC oferuje się taką samą ochronę przed ograniczoną odpowiedzialnością, jak akcjonariuszom korporacji.
  Co to jest ograniczona odpowiedzialność i dlaczego jest ważna?
 • Korzyść podatkowa:
  LLC pozwalają na opodatkowanie tranzytowe, a ta zaleta jest jednym z największych powodów niedawnej popularności LLC. Opodatkowanie tranzytowe oznacza, że dochody LLC są opodatkowane tylko raz, zasadniczo traktowane jak dochody ze spółki osobowej, jednoosobowej działalności gospodarczej lub S-Corporation. Chociaż ani spółki osobowe, ani firmy jednoosobowe nie oferują również ochrony z ograniczoną odpowiedzialnością, S-Corporation jest najbliżej LLC. Jednak S-Corporation to znacznie bardziej restrykcyjna struktura biznesowa, którą trudniej utrzymać.
 • Łatwość przenoszenia:
  W przypadku LLC łatwo jest sprzedać udziały własnościowe osobam trzecim bez zatrzymania funkcjonowania firmy. Dla porównania, sprzedaż udziałów w jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółce jawnej wymaga znacznie więcej czasu i siły. Właściciel musi indywidualnie przekazać aktywa, licencje biznesowe, konta bankowe, zezwolenia i inną dokumentację prawną. Przeniesienia własności w S-Korporacjach również jest obciążona wieloma ograniczeniami.
 • Brak ograniczeń własności:
  Spółki LLC nie mają ograniczeń co do liczby lub typów właścicieli. Dla porównania, S-Corporations nie może mieć więcej niż 100 akcjonariuszy, a każdy z nich musi być rezydentem lub obywatelem Stanów Zjednoczonych. Żadne z tych ograniczeń nie dotyczy LLC.
 • Łatwiejsze pozyskanie kapitału:
  LLC pozwalają na wiele sposobów na pozyskanie kapitału. LLC może przyjmować nowych członków, sprzedając udziały członkowskie, a nawet tworzyć nową klasę członków o różnych cechach głosowania lub podziału zysków.
 • Większe zaufanie:
  Jako zarejestrowana spółka LLC, firma będzie korzystać sie z ulg i większego zaufania w kontaktach z innymi firmami, bankami i potencjalnymi partnerami lub inwestorami niż na przykład jednoosobowy właściciel. LLC jest uznawana za legalną firmę, a nie za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
 • Elastyczna struktura zarządzania i własności:
  Podobnie jak spółki jawne, spółki LLC mogą swobodnie tworzyć dowolną strukturę organizacyjną uzgodnioną przez członków. W ten sposób częsci zysku można oddzielić od częsci głosowania. Daje to właścicielom najwyższą elastyczność w rozdzielaniu lub łączeniu interesów inwestorów i osób faktycznie prowadzących codzienną działalność.

Niesamowite korzyści podatkowe z otwarcia LLC


W zależności od liczby właścicieli, IRS automatycznie traktuje LLC jako osobę prawną (disregarded entity) lub spółkę osobową. Ta struktura biznesowa łączy ograniczoną odpowiedzialność właścicieli firmy w taki sam sposób, w jaki miałaby to korporacja, z opodatkowaniem przejściowym (pass-through), jakie miałaby spółka osobowa. Zaletami LLC w tym obszarze są minimalne podatki z ochroną prawną.


Podatkowe zalety LLC


Zalety podatkowe LLC obejmują tylko jednorazowe złożenie deklaracji podatkowej, obniżone stawki podatkowe i brak podwójnego opodatkowania. LLC jest opodatkowana tylko raz, niezależnie od ilości właścicieli. Dochód netto firmy jest opodatkowany przez jedynego właściciela firmy, aw niektórych przypadkach właściciel może rozliczać podatki dla firmy poprzez własne osobiste zeznanie podatkowe. W zależności od całkowitego dochodu LLC i właściciela, stawki podatkowe firmy mogą być niższe niż w korporacji. Wynika to z faktu, że stawka podatku LLC jest zwykle obliczana zgodnie ze stawką podatku osobistego właściciela. Stawka podatku od osób fizycznych jest często znacznie niższa niż stawka podatku od korporacij. Oprócz korzyści płynących z obniżonych stawek podatkowych dla LLC, LLC nie musi płacić podwójnego opodatkowania, jak właściciel korporacji. Właściciele korporacji płacą podatki od dochodu z dywidend, jak również od dochodu netto korporacji. Muśimy zauważyć, że przepisy podatkowe LLC różnią się w zależności od stanu. To, czego jeden stan nie wymaga od LLC lub korporacji, może być wymagane w innym. Jeśli rozważasz założenie LLC lub masz pytania dotyczące korzyści płynących z LLC, przed podjęciem decyzji sprawdź wymagania prawne swojego stanu dotyczące tej opcji biznesowej.


Jak założyć LLC?


Założenie LLC, podobnie jak jej utrzymanie, jest raczej proste. Po podjęciu decyzji o założeniu LLC należy złożyć statut w wybranym stanie i dokonać opłaty wstępne. Po złożeniu statutu organizacji (lub nawet przed tym) właściciele LLC powinni odbyć spotkanie organizacyjne, na którym zostanie przyjęta umowa operacyjna, rozdane zostaną certyfikaty interesów, jeśli takie istnieją, i omówione zostaną inne kwestie wstępne.

 • Publikacja w gazecie: Oprócz powyższych prostych procedur, trzy stany wymagają ogłoszenia faktu utworzenia LLC w celu publikacji w gazecie lub kilku gazetach. Stany, które wymagają publikacji dla LLC, to Nowy Jork, Arizona i Nebraska.
 • Federalny numer identyfikacji podatkowej: Federalny numer identyfikacji podatkowej, znany również jako numer identyfikacyjny pracodawcy lub EIN, jest wymagany, aby LLC mogła uzyskać konto bankowe i płacić podatki federalne. EIN dla LLC jest jak numer ubezpieczenia dla osoby. Jest to numer, którego IRS używa do identyfikacji firmy i musi być uwzględniony we wszystkich zeznaniach podatkowych, które firma złoży w swoim życiu. Jeśli obecnie prowadzisz działalność jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka osobowa i chcesz założyć spółkę LLC, musisz uzyskać nowy numer EIN dla nowego podmiotu.
 • Jednoosobowe spółki LLC: IRS zezwala jednoosobowym spółkom LLC na zakwalifikowanie się do ulg podatkowych. Jednak opodatkowanie jednej osoby LLC na poziomie stanowym może być inne. Skonsultuj ssię z księgowym, aby dowiedzieć się więcej.

Corporation jako członek LLC


Korporacja może być członkiem LLC. Pozwala to na stworzenie dodatkowego poziomu własności, który ma na celu stworzenie podmiotu, który może oferować takie dodatkowe zalety jak plany emerytalne oraz dodatkowy poziom ochrony przed odpowiedzialnością.

Gotowy do zamówienia?


Przygotujemy i złożymy Twój wniosek LLC w profesjonalny sposób, wystarczy wypełnić nasz prosty formularz zamówienia.US Bank Account